'ठग्ने विद्या' छैन , 'लुट्ने विद्या' मात्र छ


Prakash Sayami को प्रोफाइल तस्वीर

Prakash Sayami

सुन्दा एउटै लाग्छ, Teaching र Cheating ।
तर नेपालमा त्यसो भन्न मिल्दैन , किनकी 'ठग्ने विद्या' यहाँ चलेकै छैन , 'लुट्ने विद्या' मात्र छ ।