सामुदायिक विद्यालयको घट्दो गुणस्तर खतराको घण्टि


सामुदायिक विद्द्यालयको घट्दो शैक्षिक गुणस्तर र घट्दो बिद्ध्यार्थी संख्या अहिलेको लागि एउटा समाचार मात्र हो तर भोलिको लागि महोदयहरुले भन्नु हुने विकास र सम्वृद्धिको लागि खतराको घन्टी हो; यदि सोच्ने-बिचर गर्ने कस्ट गर्नु हुन्छ भने !