2076_Episode 09_Hamro Sikshya


दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये लक्ष्य ४ मा उल्लेख गुणस्तरीय शिक्षाका सवालमा शिक्षकको भूमिकामा केन्द्रित 

- गुणस्तरीय शिक्षक कसरी ? केही शिक्षकका विचार 
- शिक्षकलाई कक्षा कोठामा केन्द्रित हुन केले रोक्यो ? शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा 
- शिक्षक सेवा आयोगको योजना - आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम