शिक्षामा यो साता

New academic session through alternative methods !

New academic session through alternative methods !

Kathmandu - This week there was nominal news regarding educational matters as the media continues to focus of Covid pandemic, budget policy and environmental constraints in the Chure region and p...

बजेटमा केन्द्रित शिक्षाका खबर

बजेटमा केन्द्रित शिक्षाका खबर

काठमाडौं - गत साताका शिक्षाका खबरहरू बजेटमा केन्द्रित रहे । केही समाचारहरुले शिक्षाको बजेट बढेको भन्ने उल्लेख गरे पनि समग्रमा शिक्षाको बजेटको प्रतिशत घटेको छ । यस्तै अन्य समाचारमा राष्ट्रिय परी...

Education budget raised nearly 5 percent !

Education budget raised nearly 5 percent !

Kathmandu -  This week's education news focused on provisions of the new budget. While some news stated an increase in education budget, it was also noted that the percentage of overall budge...

यो वर्ष पनि अन्योलता

यो वर्ष पनि अन्योलता

काठमाडौं - गत साता पनि शिक्षासँग सम्बन्धित समाचारहरु निकै कम मात्र प्रकाशन भए । सञ्चारमाध्यमका धेरै विषयहरु कोभिड र राजनीतिसँग सम्बन्धित रहे । गत साताका मुख्य विषयहरूमा कोभिड सङ्क्रमण बढिरहेको र एसइइ...

 SEE unlikely to be conducted this year too !

SEE unlikely to be conducted this year too !

Kathmandu - This week few matters related to education were published in the media. Most of the matters in the media was related Covid and politics. News this week discussed on the issue of uncertaint...

शैक्षिक सत्र गुम्ने चिन्ता

शैक्षिक सत्र गुम्ने चिन्ता

काठमाडौं - गत साता पनि शिक्षासँग सम्बन्धित समाचारहरू थोरैमात्र प्रकाशन भए । सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक विषय र बढ्दो कोभिड चुनौतीका विषय प्राथमिकतामा रह्यो ।  समाचार, पाठकपत्र र विचारमूलक आलेखहरू पनि...

Anxiety for the loss of academic year

Anxiety for the loss of academic year

Kathmandu -  This week as well, there was nominal news regarding educational matters. The media focused on increasing Covid threats and politics issues this week. Most of the news, letter and opi...

परीक्षा स्थगित : वैकल्पिक विधि अवलम्बन गर्न सुझाव

परीक्षा स्थगित : वैकल्पिक विधि अवलम्बन गर्न सुझाव

काठमाडौं : गत साताभरी कोभिड संक्रमण र राजनीतिक विषयले प्राथमिकता पाउँदा शिक्षाका थोरै विषयहरू मात्र सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भए । बढिरहेको कोरोना संक्रमण र देशभरी नागरिकको जीवन जोखिममा परेको विषय साता...

SEE postponed !

SEE postponed !

Kathmandu -  This week there was nominal news regarding educational matters as the media continues to focus on Covid pandemic and political affairs. The rise of COVID cases and posed life risks a...

पुनर्निर्माण र विद्यालय बन्दमा केन्द्रित साता

पुनर्निर्माण र विद्यालय बन्दमा केन्द्रित साता

काठमाडौं - गत साता शिक्षा सम्बन्धी थोरै समाचारहरू मात्र प्रकाशन भए । अझै पनि सय भन्दा बढी विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेको विषय सबैभन्दा धेरै सञ्चार माध्यममा समावेश भएको थियो । यसै गरी महामारीले...

Media focus on reconstruction as pandemic shut down schools

Media focus on reconstruction as pandemic shut down schools

Kathmandu - This week there was very few news on educational matters. News on hundreds of schools yet to be rebuilt was the most covered issue in the media this week. Opinion articles on innovation in...

बढ्दो कोरोना संक्रमण : बन्द शैक्षिक संस्था

बढ्दो कोरोना संक्रमण : बन्द शैक्षिक संस्था

काठमाडौं - गत साताभरीका शिक्षाका खबरमा पालिका तथा संघीय सरकारका निर्देशनसँगै विद्यालय बन्द हुने क्रम बढेकोसँग सम्बन्धित विषय नै प्रमुख रहे ।  कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीका अनुसार म...

Increasing COVID risks : Shut down of educational institutions !

Increasing COVID risks : Shut down of educational institutions !

Kathmandu -  This week the news of the gradual shutdown of schools, directives by the municipalities and federal government’s decision to close all academic institutions were the only news...

कोभिडको जोखिम : विद्यालय बन्द

कोभिडको जोखिम : विद्यालय बन्द

काठमाडौं - गत साताभरी प्रकाशित शिक्षाका खबर मध्ये सबैभन्दा धेरै विषय कोभिड सङक्रमण वृद्धिका कारण विद्यालयहरूमा बढेको जोखिम र विद्यालयबाटै संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनामा केन्द्रित थिए । यस्तै स्वास्थ्य...

COVID Alert and School shutdowns

COVID Alert and School shutdowns

Kathmandu -  This week most of the news discussed the surging covid cases and schools being a vulnerable ground that could spread the virus. News continuously reported the updates and follow up o...