शिक्षक महासँघ हात्तिको देखाउने दाँतमात्र


हेपिएको वर्ग शिक्षक नै रहेछ । राज्यबाट सेबा, सुबिधामा र समाजको बचनको तगारो........नेपाल शिक्षक महासँघ हात्तिको देखाउने दाँतमात्र हो ।