चिट चोराउन ठेक्कापट्टा लिने शिक्षकको मानसम्मान हुने


Image may contain: 1 person, hat and outdoor

Dishan Karki 

कक्षामा राम्रो शिक्षण गर्ने शिक्षकले भन्दा परीक्षामा राम्ररी चिट चोराउने अनि चोराउन ठेक्कापट्टा लिने तथाकथित शिक्षकको मानसम्मान हुने देश हो नेपाल ।