जुन पूर्ण साक्षर त्यही धरै मत बदर !


PM Ghimire

शिक्षा मन्त्रालयले घोषण गरेको पुर्ण साक्षर जिल्ला मै धेरै मत बदर भयो !

कस्तो व्यक्तिलाई साक्षर व्यक्ति भन्ने हो खै ?

मतदान शिक्षामा जाने ले नि के सिकाए खै !