'भर जन्म गेस पेपरको भर' गरेका प्राध्यापक !


Kiran Bhandari

कमलप्रकाश मल्ल, प्रयागराज शर्मा, केदारभक्त माथेमा, श्रीधर लोहनी, रमेश पाण्डे जस्ता गुरुले शिक्षा दान दिने TU मा अब केहि वर्षमा 'भर जन्म गेस पेपरको भर' गरेका प्राध्यापकहरुको बाहुल्यता हुनेछ।