शिक्षकलाई १० कोर्रा बढी हाने हुन्छ......


Laxman Karki

शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा सरकार, अभिभावक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक हाेइन सवैभन्दा धेरै हामी अर्थात माष्टरहरु दोषी छौ । 
हामीलाई नर्कमा ज्यामराजले १० कोर्रा बढी हाने हुन्छ......