नेपालीमा धेरै फेल भए भनेर बहस गर्नु बेकार !


Sewantika

Sewantika

अङ्ग्रेजी नजान्दा लाज लाग्ने,नेपाली नजान्दा गर्व गर्ने समाजमा नेपालीमा विध्यार्थी धेरै किन फेल भए भनेर बहस गर्नु मलाइ चै बेकार लाग्यो ।