भोलिको सरकार हरेक स्कुलका कक्षा कोठाहरुमा


Huta Mani Adhikary

देश भरि सरकार नै सरकार छन्, तर कुन चाहिँ सरकारले सोचेको होला भोलिको सरकार हरेक स्कुलका कक्षा कोठाहरुमा छन् ।