प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट शिक्षक, एकै वर्षमा परिणाम !


Guru Mainali

लगानी बिना प्रतिफल खोज्ने लठुवाहरुको देश हो यो। शिक्षामा पनि बिना लगानी प्रतिफल खौजिदैछ। प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट शिक्षक छनोट गर एकै वर्षमा परिणाम देखिन्छ।