मन्त्री परिवर्तन हुना साथ ऐन संसोधन गर्नु पर्ने किन होला?


Bhandari Narayan's Profile Photo, Image may contain: 1 person, closeup

Bhandari Narayan मन्त्री परिवर्तन हुना साथ ऐन संसोधन गर्नु पर्ने किन होला??? शिक्षा मन्त्रालयको काम चाही संसोधनको मस्यौदा तयार पारिरहने रहेछ क्यारे!!